новинки 
на початок 
назад 
Прилад для повірки кутників ППУ-630 призначений для повірки кутників типів УЛП, УЛ, УП, УШ з розміром Н 60 ... 630мм КТ 0; 1; 2 ГОСТ 3749-77.
Повірка відбувається по параметру «відхилення від перпендикулярності вимірювальних поверхонь до опорних поверхонь кутників зовнішнього та внутрішнього кутів». Суттєвою перевагою є відсутність необхідності застосування під час налаштування та повірці приладу еталонних кутників. Прилад має двохканальний цифровий відліковий пристрій, сумісний з обчислювальною технікою. Вимірювальна поверхня виконана з граніту, а вимірювальні наконечники з твердого сплаву, що обумовлює високу зносостійкість. Для роботи на приладі не потрібно високої кваліфікації повірників.
Вимірювач вологості будівельних матеріалів Вологомір - МГ4
Прилади Вологомір-МГ4 призначені для оперативного контролю вологості деревини за ГОСТ 16588 і широкої номенклатури будівельних матеріалів, в тому числі у виробах, конструкціях і спорудах за ГОСТ 21718.
Прилади забезпечують можливість контролю вологості сипких і волокнистих матеріалів (пісок, засипки, грунти, утеплювач), твердих матеріалів (бетон, розчинна стяжка, штукатурка, цегла) і деревини в лабораторних, виробничих і натурних умовах.
Принцип дії приладів заснований на кореляційної залежності діелектричної проникності матеріалу від вмісту в ньому вологи при позитивних температурах. Існує три режими вимірів: одиничний замір, серія замірів із усередненням результатів і режим безперервного виміру для виявлення ділянок підвищеного вмісту вологи.
Вимірювач міцності бетонів Булат-2Б.
Прилад призначений для вимірювання часу і швидкості розповсюдження низькочастотних ультразвукових коливань в будівельних матеріалах при поверхневому і наскрізному прозвучуванні. Прилад дозволяє визначати міцнісні характеристики і цілісність залізобетонних конструкцій, гірських порід і виробів з композиційних матеріалів.
Особливості
Можливість проведення контролю з використанням сухого контакту і застосуванням металевих наконечників - концентраторів і поліуретанових протекторів.
перетворювачами.
Вимірювач параметрів електричного та магнітного полів BE-МЕТР-АТ-002 засіб вимірювання для атестації робочих місць операторів ЕОМ відповідно до СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03 і для сертифікації відеотерміналів за стандартом MPR і TCO 92/95. Одночасність виміру електричної та магнітної складових електромагнітного поля в двох смугах частот: від 5 Гц до 2 кГц і від 2 кГц до 400 кГц. Поставляється з зарядним пристроєм та сумкою для транспортування.
Принцип дії вимірника полягає в перетворенні коливань електричного і магнітного полів в коливання електричної напруги, частотної фільтрації та посилення цих коливань з наступним автокомпенсаціонним аналізом і детектуванням. Конструктивно вимірник складається з датчиків електричного і магнітного полів, блоку ВЧ і НЧ фільтрів, розділених по ВЧ і НЧ каналах, блоків операційних підсилювачів, блоків середнєквадратичного детектування сигналів, блоку процесорної обробки результатів вимірювання, рідкокристалічного дисплея для відображення вимірюваних величин і блоку живлення.
По робочих умовах застосування і граничних умовам транспортування вимірювач відноситься до групи 3 за ГОСТ 22261-94.
Прецензійний шумомір інтегруючий з цифровим аналізатором спектру "ШИ-01 (А)". Універсальний прилад 1 класу точності для вимірювання параметрів шуму. В модифікації ШИ-01 (А) введено спеціальний режим проведення вимірювань у відповідності з ГОСТ Р 52231-2004 "Зовнішній шум автомобіля в експлуатації", який дозволяє автоматично отримати кінцевий результат для порівняння з контрольними параметрами. Поставляється з програмним забезпеченням, мікрофонним кабелем збільшеної довжини та штативом для зручності розміщення мікрофону у відповідності до вимог ГОСТ 52231 при вимірюванні шуму автомобіля.
Комплект «Успех АГ-408.10»
Склад: генератор АГ-114, приймач АП-010, датчик ЭМД-227М, антена ИЭМ-301.2, живлення ИП-Р66А-4Р2J(Р1).
° Прилад застосовується для:
° визначення місцязнаходження і глибини залягання схованих комунікацій (кабельні лінії, трубопроводи з електропровідних матеріалів) на глибині до 6 м і віддаленні більше 5 км від місця підключення генератора;
° визначення місць пошкодження кабельних ліній;
° обстеження ділянок місцевості перед проведенням земляних робіт;
° проведення робіт по пошуку схованої проводки;
° трасування комунікацій без посереднього підключення (використання кліщів індукційних КИ-110 );
Трасопошуковий комплект марки «Успіх АГ-308» є однією із найкращих розробок сучасних вітчизняних трасошукачів. Прилад призначений для точного визначення місцезнаходження і глибини залягання підземних комунікацій (силових і сигнальних кабелів, трубопроводів), пошуку несправностей кабельних ліній, і дає змогу в найкоротші терміни і з великою надійністю проводити обстеження місцевості проведення земляних робіт і запобігати ушкодженню інженерних комунікацій. Пошук несправностей кабельних ліній, визначення становища підземних комунікацій, прямий цифровий вимір глибини їх залягання, вказання напряму відхилення від осі комунікації, вимір сили струму у комунікаціях, визначення типу комунікації.
Високочастотний реєстратор розрядів частинок "РЧР-В1" призначений для дистанційного виявлення дефектного високовольтного обладнання. Прилад фіксує електромагнітні сигнали, що супроводжують розряди частинок в ізоляції обладнання.
Висока чутливість приладу дозволяє надійно виявляти дефекти ізоляції у вводах, трансформаторах струму, конденсаторах звязку і т.п. обладнанні відкритого типу без безпосереднього підключення до обладнання і виведення його з роботи.
далі 
на кінець 

Наші партнери:

ООО Техно-АС
НПА "ТЕХНО-АС": - Разработка и производство - контактные термометры, пирометры (бесконтактные термометры), измерители влажности, люкоискатели, течетрассоискатели, электронные самописцы, терморегуляторы, индикаторы герметичности, метеостанции, расходомеры, абсолютно черное тело.